Skip to main content

Programa de cribratje universal de CMV al primer trimestre de l’embaràs: estudi pilot multicentril a l’area de Barcelona (ESTUDI CITEMB)

VHIR Annual Report 2022