Skip to main content

Impacte de una intervenció multidisciplinar basada en la revisió centrada en la persona en pacients institucionalitzats

VHIR Annual Report 2022