Els investigadors van descriure que les variants que van aparèixer a l’inici de la pandèmia presentaven una proporció significativa de genomes defectius al gen de l’espícula del virus, és a dir, en algunes partícules virals faltava part del seu material genètic. Com que l’espícula és clau per infectar noves cèl·lules, que una variant generi genomes defectius amb una espícula incompleta significa que algunes de les noves partícules virals no seran capaces d’infectar. “Aquest mecanisme de genomes defectius permet al virus fer una infecció més lleu, o inclús asimptomàtica, i llavors els símptomes es manifesten més tard o no requereixen atenció mèdica. En aquesta situació, la persona pot abaixar la guàrdia i això afavoriria la transmissió del virus entre les persones més pròximes”, explica el Dr. Josep Quer, investigador principal del grup de Malalties Hepàtiques del VHIR.

Group Leader
Antonio Gil Moreno

Principal Investigator (PI)
Hola, bon dia

Researchers
que tal

PUBLICATIONS

%Q1

IMPACT FACTOR

AVERAGE IMPACT FACTOR

SELECTED ARTICLES

Antoni
Gran descobriment
Lancet
DOI: doi:555
IF: 2.2

gran projecte
Principal Investigator: Maria
Agency: ministerio
Funding: 5€
Period: 2020